De Alles van NIX website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van Alles van NIX. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alles van NIX. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de Alles van NIX website.

Alles van NIX spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Op de Alles van NIX website bevinden zich bepaalde (hyper) links die leiden naar websites buiten het domein van Alles van NIX.