Loopb”aan”! Sta jij aan in je loopbaan? 

In iedere loopbaan kunt u, als medewerker geconfronteerd worden met vragen of uw huidige baan nog wel aansluit bij uw talenten, dromen en ambities. Om duurzaam inzetbaar te blijven kan het programma loopbaancoaching inzicht geven en helpen om op het goede spoor te blijven. Loopbaancoaching kan op verschillende momenten in een loopbaan toegevoegde waarde hebben. Immers, ieder mens doorloopt verschillende levensfasen met bijbehorende wensen en behoeften. Vragen waarbij loopbaancoaching ingezet kan worden zijn bijvoorbeeld:

  • Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?
  • Waar ben ik goed in , minder goed, valkuilen en allergiën?
  • Wat zijn mijn waarden
  • Wat zijn mijn drijfveren?
  • Sta ik aan in mijn huidige functie?
  • Welke (loop)baan past wel / beter mijn dromen en ambities?
  • Welke kansen zijn er in de externe arbeidsmarkt om mijn (loop) baanwensen te realiseren?

Samen met een ervaren Mobiliteitsexpert en/of loopbaancoach gaat u in gesprek om antwoorden op deze vragen te krijgen. Aanvullende testen en instrumenten worden ingezet om dit proces te ondersteunen en een realistische richting te bepalen voor uw loopbaan. We maken dat concreet in een “profiel” op maat. Alles wat u belangrijk vindt staat erin. Zoals wie bent u , wat is uw historie, uw ambitie, welke (loop) baan stappen op korte en langere termijn zijn passend en realistisch.

Wat houdt het programma in?

Voor het programma Loopbaancoaching wordt gestart met een Intake en 3 fasen. Waar de beste testen die er zijn onderdeel van uit kunnen maken, om zodoende een bevestiging te krijgen van hetgeen je in de eerste fase bent te weten gekomen.

Een programma, Drie fasen

In grote lijnen is het loopbaantraject, dat hoort bij de loopbaancoaching van AllesvanNIX, op te splitsen in twee verschillende fases . Door het doorlopen van deze fases kan uiteindelijk een advies op maat worden uitgebracht. In totaal worden er vier tot acht coachingsgesprekken gevoerd met een loopbaancoach of Mobiliteitsexpert. Elke 2 a 3 weken gaan we aan de slag met de kandidaat afgestemd zijn/haar agenda!

Fase 1: Zelfanalyse

In de eerste fase van het loopbaantraject, ligt de focus op wie de kandidaat is en zijn of haar verleden. Vragen die hier aan bod komen, zijn: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. In de onderstaande afbeelding vindt deze fase zich aan de linker kant van de lus plaatst. Door te kijken naar het CV en de biografie wordt meer duidelijk over de geschiedenis van de kandidaat, door vervolgens de sterke en zwakke punten en overtuigingen van de kandidaat in kaart te brengen, wordt een helder beeld geschetst van de kandidaat. Aan de hand hiervan kan gekeken worden naar de toekomst, waarmee fase 2 aanbreekt.

Fase 2: Arbeidsmarktanalyse

In fase 2, de fase die zich rechts van de lus afspeelt, gaat het om het in de praktijk brengen van fase 1. Het uiteindelijke doel hierbij is om met een concreet actieplan op zoek te gaan naar een toekomstige werkgever. Door te kijken hoe de kandidaat getriggerd kan worden en wat zijn of haar missies en dromen zijn, kan vol enthousiasme aan een helder actieplan gewerkt worden. Hierna is het tijd voor het verkennen van de arbeidsmarkt, het inrichten van een arbeidsmarktstrategie en het concreet benaderen van de arbeidsmarkt. Op zoek naar de droombaan!

Fase 3 Arbeidsmarktrealisatie

In deze fase gaan we de arbeidsmarkt samen met de kandidaat analyseren met analysetools die de kandidaat inzicht geeft in het salaris, part-fulltime, wekelijks openstaande vacatures, contactpersonen, bedrijven en IntermediairsTrends,. Na de analyse maken we een plan van aanpak en daadwerkelijk concreet aan de slag met resultaat.

Meer informatie?

Interesse neem dan contact op met ons servicenummer en bel 06-10560835 of maak een afspraak op deze site!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.